İlahiyat

Son Günler Üzerine Üç Temel Görüş

Toğrul Salamzade

Amillenializm

Amillennializm, Vahiy 20’de bahsedilen Mesih’in bin yıllık dünyevi hükümdarlığının gerçek olmadığını öğretmektedir. Bu görüş bunun yerine bin yılı sembolik olarak ele alır ve Mesih’in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki tüm dönemi temsil eder.

Bu görüşe göre, Mesih’in hükümdarlığı ruhsaldır ve şu anda cennette devam etmektedir ve imanlılar buna ruhsal olarak katılmaktadır.

Amillennialistler Vahiy 20. bölümdeki Şeytan’ın bağlanmasını sembolik bir şekilde, kilise çağı boyunca ulusları aldatma gücünün sınırlandırılması olarak yorumlarlar.

Postmilleniyalizm

Postmilleniyalizm, Mesih’in, genellikle Müjde’nin yayılması ve toplumların kademeli olarak Hristiyanlaştırılmasıyla ilişkilendirilen, Hristiyan refahının ve yeryüzündeki hakimiyetinin gelecekteki altın çağından sonra geri geleceğini öğretir.

Bu görüşün savunucuları, Müjde’nin vaaz edilmesi yoluyla dünyanın giderek Hristiyanlaşacağına ve bunun da bir barış ve doğruluk dönemine yol açacağına inanmaktadır.

Bu dönemden sonra Mesih, büyük ölçüde Hristiyanlaştırılmış bir dünyaya geri dönecektir.

Premilleniyalizm

Premilleniyalizm, Mesih’in yeryüzünde gerçek anlamda bin yıllık bir hükümdarlıktan önce geri döneceğini ve bu süre zarfında Kral olarak hüküm süreceğini öğretir.

Bu görüşe göre bin yıl, içinde bulunduğumuz çağdan farklı olarak yeryüzünde barış ve doğruluğun hüküm süreceği gelecek bir dönemdir.

Premillennialistler tipik olarak, Mesih’in dönüşü ve ona yol açan olaylarla ilgili kehanetler de dahil olmak üzere, İncil’deki kehanetlerin harfi harfine yorumlanmasına inanırlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu