Apolojetik

İsa Hakkındaki 100 Gerçek

Yazar: Matthew J. Slick

 1. İsa, Tanrı olduğunu iddia etti (Yuhanna 8:24; 8:56-59 ve Çıkış 3:14; Yuhanna 10:30-33).
 2. İsa’ya Tanrı denildi (Yuhanna 1:1, 14; 20:28; Koloseliler 2:9; Titus 2:13; İbraniler 1:8).
 3. İsa, görünmez Tanrı’nın görünümüdür (İbraniler 1:3).
 4. İsa, sonsuza dek yaşamaktadır (İbraniler 7:24).
 5. İsa, her şeyi yaratmıştır (Yuhanna 1:1-3; Koloseliler 1:15-17).
 6. İsa, her şeyden önce vardı (Yuhanna 1:1-3; Koloseliler 1:17).
 7. İsa, sonsuzdur (Yuhanna 1:1, 14; 8:58; Mika 5:1-2).
 8. İsa, Baba gibi onurlandırılmalıdır (Yuhanna 5:23).
 9. İsa’ya dua edildi (Elçilerin İşleri 7:55-60; 1.Korintliler 1:2 ve Mezmur 116:4; Yuhanna 14:14).
 10. İsa’ya tapınıldı (Matta 2:2, 11; 14:33; Yuhanna 9:35-38; İbraniler 1:6).
 11. İsa, aynı anda her yerde olabilir (Matta 18:20; 28:20).
 12. İsa, her zaman bizimle birliktedir (Matta 28:20).
 13. İsa, biz ve Tanrı arasında olan aracıdır (1.Timoteos 2:5).
 14. İsa, daha iyi bir antlaşmanın kefilidir (İbraniler 7:22; 8:6).
 15. İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im” demiştir (Yuhanna 6:35, 41, 48, 51).
 16. İsa, “Kapı Ben’im” demiştir (Yuhanna 10:7, 9).
 17. İsa, “Ben iyi çobanım” demiştir (Yuhanna 10:11, 14).
 18. İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” demiştir (Yuhanna 14:6).
 19. İsa, “Dünyanın ışığı Ben’im” demiştir (Yuhanna 8:12; 9:5; 12:46; Luka 2:32).
 20. İsa, “Ben gerçek asmayım” demiştir (Yuhanna 15:1, 5).
 21. İsa, “Diriliş ve yaşam Ben’im” demiştir (Yuhanna 11:25).
 22. İsa, “İlk ve son Ben’im” demiştir (Vahiy 1:17; 2:8; 22:13).
 23. İsa, her zaman bizim için aracılık etmektedir (İbraniler 7:25).
 24. İsa, bizi günahlarımızdan arındırır (1.Yuhanna 1:9).
 25. İsa, kendi kanı aracılığıyla bizi günahlarımızdan arındırır (Vahiy 1:5; Romalılar 5:9).
 26. İsa, günahları bağışlar (Matta 9:1-7; Luka 5:20; 7:48).
 27. İsa, sonsuza dek kurtarır (Matta 18:11; Yuhanna 10:28; İbraniler 7:25).
 28. İsa, kendisini bize açmaktadır (Yuhanna 14:20).
 29. İsa, bütün insanları kendisine çekmektedir (Yuhanna 12:32).
 30. İsa, sonsuz yaşam verir (Yuhanna 10:28; 5:40).
 31. İsa, diriltir (Yuhanna 5:39; 6:40, 44, 54; 11:25-26).
 32. İsa, sevinç verir (Yuhanna 15:11).
 33. İsa, esenlik verir (Yuhanna 14:27).
 34. İsa, bütün yetkiye sahiptir (Matta 28:18; Yuhanna 5:26-27; 17:2; 3:35).
 35. İsa, yargılar (Yuhanna 5:22, 27).
 36. İsa, her şeyi bilir (Yuhanna 16:30; Yuhanna 21:17).
 37. İsa, Kutsal Yazıları anlamaları için insanlara anlayış verir (Luka 24:45).
 38. İsa, Baba’dan onur ve yücelik almıştır (2.Petrus 1:17).
 39. İsa, lütuf ve gerçeği ortaya çıkarır (Yuhanna 1:17 ve Yuhanna 6:45).
 40. İsa, Baba’yı tanıtır (Matta 11:27; Luka 10:22).
 41. İsa, kendisine tanıklık etmektedir (Yuhanna 8:18; 14:6).
 42. İsa’nın işi, kendisine tanıklık etmekti (Yuhanna 5:36; 10:25).
 43. Baba, İsa’ya tanıklık etmektedir (Yuhanna 5:37; 8:18; 1.Yuhanna 5:9).
 44. Kutsal Ruh, İsa’ya tanıklık etmektedir (Yuhanna 15:26).
 45. Kalabalıklar İsa’ya tanıklık etmektedirler (Yuhanna 12:17).
 46. Peygamberler İsa’ya tanıklık etmektedirler (Elçilerin İşleri 10:43).
 47. Kutsal Yazılar, İsa’ya tanıklık etmektedirler (Yuhanna 5:39).
 48. İsa’ya hizmet edersek, Baba bizi onurlandırır (Yuhanna 12:26 ve Koloseliler 3:24).
 49. Baba, İsa’ya paydaşlığımız olmasını istiyor (1.Korintliler 1:9).
 50. Baba, İsa’yı dinlememiz gerektiğini buyuruyor (Luka 9:35; Matta 17:5).
 51. Baba’dan duyan ve öğrenen herkes İsa’ya gelir (Yuhanna 6:45).
 52. İsa’ya gelmemiz gerekiyor (Yuhanna 5:40; 6:35, 37, 45, 65; 7:37).
 53. Baba bizi İsa’ya çeker (Yuhanna 6:44).
 54. Yasa bizi İsa’ya yöneltir (Galatyalılar 3:24).
 55. İsa, Kayadır (1.Korintliler 10:4).
 56. İsa, Kurtarıcıdır (Yuhanna 4:42; 1.Yuhanna 4:14).
 57. İsa, Kraldır (Matta 2:1-6; Luka 23:3).
 58. Bilginin ve bilgeliğin bütün hazineleri İsa’da saklıdır (Koloseliler 2:2-3).
 59. İsa’da doluluğa kavuştuk (Koloseliler 2:10).
 60. İsa içimizdedir (Koloseliler 1:27).
 61. İsa kutsallaştırır (İbraniler 2:11).
 62. İsa seviyor (Efesliler 5:25).
 63. İsa’ya karşı günah işleriz (1.Korintliler 8:12).
 64. İsa’yı kabul ederiz (Yuhanna 1:12; Koloseliler 2:6).
 65. İsa, birçoklarını doğru kılar (Romalılar 5:19).
 66. İsa, Kutsal Ruh’u gönderir (Yuhanna 15:26).
 67. İsa, bizim için kendisini sunmuştur (İbraniler 7:27; 9:14).
 68. İsa, kendisini tek bir kurban olarak herkesin günahları için sunmuştur (İbraniler 10:12).
 69. Tanrı’nın Oğlu bize anlayış verir (1.Yuhanna 5:20).
 70. İsa, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısıdır (İbraniler 12:2).
 71. İsa, inancımızın Elçisi ve Başkâhinidir (İbraniler 3:1).
 72. İsa, göklerde bizim için yer hazırlamaktadır (Yuhanna 14:1-4).
 73. İsa, dünyanın Işığıdır (Yuhanna 8:12).
 74. İsa, Baba’yı tanıtmıştır (Yuhanna 1:18).
 75. İsa, güçsüzlük içinde çarmıha gerildi (2.Korintliler 13:4).
 76. İsa, dünyayı yendi (Yuhanna 16:33).
 77. Gerçek İsa’dadır (Efesliler 4:21).
 78. Doğruluğun meyvesi, İsa Mesih aracılığıyla gelir (Filipililer 1:11).
 79. İsa, bizi gelecek olan gazaptan kurtardı (1.Selanikliler 1:10).
 80. Havariler, İsa’ya tanıklık etmektedirler (Yuhanna 15:27).
 81. İsa, bizim uğrumuza öldü (1.Selanikliler 5:10).
 82. İsa öldü ve tekrar dirildi (1.Selanikliler 4:14).
 83. İsa, kendisini birçokları için fidye olarak vermeye geldi (Matta 20:28).
 84. Ölen Hristiyanlar, gözlerini İsa’da kaparlar (1.Selanikliler 4:15).
 85. İsa, iblisi etkisiz kıldı (İbraniler 2:14).
 86. İsa, tam olarak kurtarma gücüne sahiptir (İbraniler 7:25).
 87. İsa, hizmet etmeye geldi (Matta 20:28).
 88. İsa, başkâhin olmaya geldi (İbraniler 2:17).
 89. İsa, kurtarmaya geldi (Yuhanna 3:17; Luka 19:10).
 90. İsa, Tanrı’nın Egemenliğini duyurmaya geldi (Luka 4:43).
 91. İsa, ayrılık getirmeye geldi (Luka 12:51).
 92. İsa, Baba’nın isteğini yapmak için geldi (Yuhanna 6:38).
 93. İsa, Baba’nın sözlerini iletmeye geldi (Yuhanna 17:3).
 94. İsa, gerçeğe tanıklık etmek için geldi (Yuhanna 18:37).
 95. İsa, bizi Yasa’dan özgür kılmaya geldi (Romalılar 8:2).
 96. İsa, Şeytan’ın gücünü kırmaya geldi (İbraniler 2:14).
 97. İsa, Kutsal Yasa’yı ve peygamberlerin sözlerini tamamlamaya geldi (Matta 5:17).
 98. İsa, yaşam vermeye geldi (Yuhanna 10:10, 28).
 99. İsa, herkes için ölümü tatmaya geldi (İbraniler 2:9).
 100. İsa, imanlılar için özgürlüğü duyurmaya geldi (Luka 4:18).

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu