İlahiyat

Mesih’le Birlik

Toğrul Salamzade

Kimilerine göre Mesih’le birlik, kurtuluşumuzun merkezidir. Şöyle ki, Mesih’le bir olmadan kurtulmak imkansızdır. O’nun doğruluğu bizi örtmeden, O’nu kanı ile yıkanmadan, O’nun bedenini yiyip kanını içmeden kurtulmak mümkün değildir.

Kimilerine göre ise Mesih’le birlik için birkaç temel mevcuttur. Bunlardan ilki hukuki temel veya hukuki zemindir. Hukuki zeminde O’nunla oluşan birlik, tamamen lütuf antlaşmasına ilişkindir. Antlaşma, hukuki bir terim olduğundan dolayı, Mesih’le olan birlik de bu temele dayanmaktadır. Kurtuluş uygulamalarının tüm adımları kaynağını ve temelini antlaşma birliğinde bulur.

Bir diğer önemli husus kurtuluşun merkezinde Mesih’in olmasıdır. Mesih’in kanında yıkanmadan, O’nun gerçeği söylediğine tanıklık etmeden, O’nun doğruluğunu örtünmeden kurtulmak mümkün değildir. Dolayısıyla birliğin en önemli unsurlarından birisi de budur.

Bunlar dışında beş alanda da bir birlik söz konusudur.

Federal Birlik

Doğal insanın federal başı Adem’dir. İman etmekle birlikte, kişi kedi federal başı olarak Mesih’i kabul eder. Dolayısıyla, denenmiş ve sonrasında düşmüş olan Adem’le değil, artık denenmesine rağmen hiçbir şekilde günah işlememiş olan Mesih’le birlik içerisinde olur. Böylelikle imanlı, otomatikman Adem’de ölür ve Mesih’te dirilir. Büyük değişimin yaşanmasının en önemli unsurlarından birisi de bu ölüm ve diriliştir. Romalılar 5:12-21 ayetleri, federal birliği açıklamaktadırlar: “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi” (Rom. 5:12).

Hayati Birlik

Bu birlik, hayati birliktir. Kişi günahta ölü olmakla birlikte (Efe. 2:1-3), artık Mesih tarafından diriltilmiştir (Yu. 15:4). Kişi artık hayatının tümünü Mesih’e adamıştır çünkü önceki hayatı, tüm günahları ve murdarlığıyla birlikte çarmıha gerilmiştir. Pavlus’un Galatyalılar 2:20’de açıkladığı üzere kişi, Mesih’le birlikte çarmıha gerilmiş ve şimdiki yaşamını da Mesih’te sürdürmektedir.

Ruhsal Birlik

Ruhsal birlik, zamanın başlangıcından önce, dünya henüz var olmadan önce vardı ve tek sebebi Tanrı’nın lütfuydu. Tanrı’yla ruhsal birlik içinde olanlar Mesih’te yaşarlar. Mesih de onlarda. “Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız” (Yu. 14:23).

Gizemli Birlik

Gizemli veya mistik birlik, insan aklının anlayamayacağı, kavrayamayacağı bir birliktir. Yuhanna 17.bölümde İsa, bu birlik hakkında bahsetse de tam olarak nasıl olduğu konusunda yeterli bir bilgiye sahip olamıyoruz.

Değişmez Birlik

Mesih’le birliğe sahip kimseler asla kaybolmayacaklar. O, onları asla bırakmayacak. Başka bir deyişle, lütfettiği kimselerden lütfunu asla geri almayacak. “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz” (Yu. 10:28).

Böylelikle, kişi aklanma bağlamında, Mesih’in dirildiği gerçeğiyle, yani tapınağa girip çıkmasıyla tüm günahlarından arınmıştır. Tanrı, gerçek Kuzu’nun kanını ve kurbanını kabul etmiştir. Üstelik Kuzu’nun kanı vasıtasıyla, bizleri kendi ailesine alan RAB Tanrı, bizleri artık oğulları olarak gördüğü için ailemizin başı olarak, federal birlik içerisinde bizlere sahip çıkmaktadır. Dahası, O’nunla ruhsal birliğe sahip olarak, O’nun benzerliğine dönüştürülüyoruz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu