Bebek Vaftizi: Tanrı’nın Torunları: Bebek Vaftizinin Kutsal Kitap’taki Temeli

Çeviren: Denizhan Başaran “Tanrı’nın torunu yoktur.” Billy Graham’a atfedilen bu söz, gençliğimden çok iyi hatırladığım bir özdeyiştir. Bugüne kadar, kişinin Mesih’te Tanrı’yla kişisel ilişkisinin önemine dair Baptistlerin yaptıkları vurguyu büyük bir takdirle karşıladım ve şimdi ağırlıklı olarak paedobaptist (bebek vaftizci) çevrelerde çalıştığım için Graham’ın sözlerindeki Kutsal Kitap bilgeliğini görüyorum. Reformcu, Lüteryen ve Anglikan çevrelerde Rabbin … Bebek Vaftizi: Tanrı’nın Torunları: Bebek Vaftizinin Kutsal Kitap’taki Temeli okumayı sürdür