Kefaret Gününe İlişkin Birkaç Ayrıntı

Yaratılış 3. bölümde insan, Rabbin Dağı’ndaki huzurundan yani Yaşam Ağacının yanından (yani Aden Bahçesinden) doğuya, dağdan aşağı, yanan kılıçla Keruvun yanından geçerek gider. Kefaret Günü’nde ise bu kovulma tersine çevrilir. Baş kâhin batıya, üzerinde Keruvlar örülmüş perdenin içinden Kutsal Yer’e (yani Aden’e), Ağaca benzeyen Menorah’ı[1] geçerek En Kutsal Yer’e (yani Bahçe’ye), Tanrı’nın huzuruna doğru hareket … Kefaret Gününe İlişkin Birkaç Ayrıntı okumayı sürdür